Prize-winning the Frixos Foundation Scholarship 2019 / Vinnare av Frixos Stifelsens stipendie 2019!

Frixos stiftelse_loggasvartbakgrund_jpegjpg
Sedan sin 70-årsdag den 22 oktober 2015 har Fontanas grundare Frixos Papadopoulos varje år delat ut stipendium i syfte att främja entreprenörskapet i Sverige. Frixos stiftelse ska hjälpa och inspirera entreprenörer att våga tro på sin sak och fortsätta utveckla sina idéer.

Nu är vinnaren för 2019 korad och vi på redaktionen är så glada att stiftelsen enhälligt korade NTRY till vinnaren.

- Det här stipendiet betyder väldigt mycket för oss, ur flera aspekter. Vi är så stolt över vinsten, tacksam över stipendiet och ovärderligt glad att NTRY får associeras med ett entreprenörsdrivet bolag som Fontana. Stipendiet ska användas för att möta framtiden med AI och machine learning säger NTRY:s VD och grundare, Nicole Zamani.

Läs stiftelsens pressrelease här.

Övriga artiklar
https://it-finans.se/fontanas-grundare-utser-arets-stipendiat-av-frixos-insamlingsstiftelse/
https://www.livetsgoda.se/fontanas-grundare-utser-arets-stipendiat-av-frixos-insamlingsstiftelse

In english:

Since the 70th anniversary on October 22, 2015, of Fontana's founder Frixos Papadopoulos, the Frixo Foundation has been awarding scholarships each year to promote entrepreneurship in Sweden. The Frixo Foundation is about helping and inspire entrepreneurs to dare to believe in their cause and continue to develop their ideas.

The winner for 2019 is now crowned and at the NTRY editorial staff are so happy to announce that the foundation unanimously voted NTRY as the winner.

- This scholarship means a lot to us, from several aspects. We are so proud of the award, grateful for the scholarship and it´s invaluable to have NTRY associated with an entrepreneurial company like Fontana. The scholarship will be used to meet the future with AI and machine learning, says NTRY's CEO and founder, Nicole Zamani.

Link to the foundation's press release here.

https://it-finans.se/fontanas-grundare-utser-arets-stipendiat-av-frixos-insamlingsstiftelse/
https://www.livetsgoda.se/fontanas-grundare-utser-arets-stipendiat-av-frixos-insamlingsstiftelse